СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ – УМНИ ГЛАВИЧКИ

СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ – УМНИ ГЛАВИЧКИ

СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ – УМНИ ГЛАВИЧКИ

Проектът обхваща деца от 5 до 10 годишна възраст, като се включват ученици от Подготвителните предучилищни класове и от 1-ви до 4-ти клас на Сдружение „Фридрих Шилер” и Сдружение „Чарлз Дикенс“ в 145-то ОУ “Симеон Радев” в Столичен квартал „МЛАДОСТ – 1А”.

Продължителността на проекта е 8 месеца.

Планирано начало за изпълнение на проекта е

01 октомври 2014 г.

Планиран край на проекта е 31 май 2015 г.

Целите на проекта са:

  1. Обща цел:

Подпомагане процеса на ефективно, качествено и стойностно образование на деца от 5 до 10 годишна възраст. Разчупване и разнообразяване на стандартно заложените  учебни процеси. Пълно съобразяване с индивидуалните наклонности и интереси на всяко едно дете. Развиване и насърчаване на личната креативност на всяко едно от децата за постигане на справедливост, толерантност и перспективност.

2.  Специфични цели:

Утвърждаване на първоначалните учебни заведения, като инструмент в политиката за модернизиране, оптимизиране и осъвременяване на учебната мрежа. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес  чрез:

–          насърчаване развитието на творческите способности и умения за живота необходими на децата в съвременното общество;

–          създаване на възможности за успешно преминаване в следващ етап или степен на образование;

–          осигуряване на подходяща образувателна и творческа среда за провеждане на интересни, забавни и оригинални креативни дейности;

–          създаване възможност за общуване и опознаване между децата от различни социални, етнически и културни общности;

–           създаване възможност за развитие личността на детето в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности;

–          Повишаване мотивацията на децата, за лично творческо развитие и любопитство към образователните предмети.

3.  Основни дейности:

Организиране и провеждане на кратки забавни ръчни дейности за децата от 5 до 10 годишна възраст, като  инструментите и необходимите материали за извършване на ръчно изработваните предмети са осигурени предварително . Запознаване на родителите с дейностите извършвани от децата.

4. Целевата група обхваща деца от 5 до 10 годишна възраст от Подготвителните предучилищни класове и ученици от 1-ви до 4-ти клас на Сдружение „Фридрих Шилер” и Сдружение „Чарлз Дикенс“ в 145-то ОУ “Симеон Радев” в Столичен квартал „МЛАДОСТ – 1А”. 

5. Броя на децата от избраните начално-образователни заведения е неограничен, могат да се включат всички желаещи и заинтерисовани деца, а също и деца насочени и насърчени и от техните родители.

6. Средствата за осъществяване на проекта се набавят чрез месечна вноска, за всяко едно дете.

ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА

–          Запознаване на всички креативни деца с предметите и материалити, с които сами ще сътворяват своите красиви идеи;

–          Обмяна на знания, идеи, проекти и мечти;

–          Работа с всякакви пособия за създаване на предмети за украса, картички, покани, табели, плакати, магнити, бижута и още много други ръчно изработени предмети;

–          Всички необходими уреди, инструменти, хартиени консумативи, флумастри, моливи, лепила, маниста, декоративни камъчета и т.н. ще бъдат осигурени и предоставени за ползване от организатора;

–          Стимулиране на въображението, активизиране на мисленето, разшираване на познанията, обогатяване на впечатленията, чрез ръчния труд, който ще осъществяват децата;

–          Работа в екип, развиване на чувството за толерантност, търпение и колективно мислене за постигане на дадена обща цел.