КЛУБ ЗА ТВОРЕНИЯ „КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА“

КЛУБ ЗА ТВОРЕНИЯ „КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА“
КЛУБ ЗА ТВОРЕНИЯ „КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА“

КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦ

cbYw8dtwLetmJDAtqWПроектът обхваща всички възрастови групи без ограничение – деца, техните родители и дори техните баби и дядовци.

Продължителността на проекта е целогодишен, без прекъсване!

Целите на проекта са:

  1. Обща цел:

Създаване на приятна, творческа обстановка, за разнообразяване и разчупване на еднообразното забързано ежедневие. Подпомагане процеса на лично удовлетворение, чрез изработване на приложни творения, от хартии, маниста и разнообразни ефектни предмети. Развиване и насърчаване на личната креативност на всеки едн.

2. Специфични цели:

Семейно забавление, приятелска среща, или просто разнообразие за уикенда. В сбирките ще участват хора от различни поколения, така ще се обменят опит и знания. Децата ще провокират със своите оригинални идеи, а възрастните ще споделят своя опит. Ще насърчаваме развитието на творческите си способности и умения. Осигуряване на подходяща образувателна и творческа среда за провеждане на интересни, забавни и оригинални креативни дейности.

3. Основни дейности:

Организиране и провеждане на забавни дейности за децата, техните родители а защо не и за техните баби и дядовци. Инструментите и необходимите материали за извършване на ръчно изработваните предмети ще бъдат осигурени.

4. Целевата група обхваща хора от различни поколения – деца, родители и родителите на техните родители. Освен с детето или децата си, може да идвате с приятелите си или със съседите си.

5. Броят на участниците е до 8 човека, за една сбирка, която ще бъде с времетраене 90 минути. Сбирките ще се провеждат всяка събота и неделя от 14:00 – 15:30 часа, в залата на THE HALL

бул. Александър Малинов 51
Младост 3
Виж на картата

6. Средствата за осъществяване на проекта се набавят, чрез вноска, за всяка една сбирка.

ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА

– Обмяна на знания, идеи, проекти и мечти;

– Работа с всякакви пособия за създаване на предмети за украса, картички, покани, табели, плакати, магнити, бижута и още много други ръчно изработени предмети;

– Всички необходими уреди, инструменти, хартиени консумативи, флумастри, моливи, лепила, маниста, декоративни камъчета и т.н. ще бъдат осигурени и предоставени за ползване от организатора;

– Стимулиране на въображението, активизиране на мисленето, разшираване на познанията, обогатяване на впечатленията, чрез ръчния труд, който ще осъществяват всички креативни личности.