НОЕМВРИ 2012г.

НОЕМВРИ 2012г.
НОЕМВРИ 2012г.

5-9 ноември 2012г. – Фенер за празника на Св. Мартин.

 

 

 

 

 

12-16 ноември 2012г. – Есенна картичка. 

 

 

 

 

 

 

19-23 ноември 2012г. – Есенно дърво.

 

 

 

 

 

 

26-30 ноември 2012г. – Коледен календар.