Blog Archives

За най-малките /от 2 до 4 г./

За най-малките /от 2 до 4 г./

Умни, любопитни и нетърпеливи са сладките малчогани – дечицата от 2 до 4 годинки.
Мама и татко са неотлъчно до тях, за да напътстват и наставляват техните действия и постъпки.
Предлагаме ви една чудесна идея и възможност за ползотворни занимания в затворена среда, каквато все по-често се налага в днешни времена.
Подготвили сме малки комплекти за ръчна изработка, с които децата биха се справили, с напътствия и личен пример от страна на по-възрастен човек. За това комплектите се състоят винаги от две еднакви комбинации.
Материалите са подготвени изцяло с ръчна обработка /т.е. всички елементи са изрязани на ръка/, за да бъдат избегнати идиализираните форми и вмешателството за перфектност.

Първото ни предложение е Снежен човек, чиито елементи са кръгчета, направени от бели хартиени ленти и черна такава – за калпак; черни топчета от мека хартия за очички, усмивка и копчета; разбира се и оранжево носле.

КЛУБ ЗА ТВОРЕНИЯ „КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА“

КЛУБ ЗА ТВОРЕНИЯ „КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА“
КЛУБ ЗА ТВОРЕНИЯ „КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА“

КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦ

cbYw8dtwLetmJDAtqWПроектът обхваща всички възрастови групи без ограничение – деца, техните родители и дори техните баби и дядовци.

Продължителността на проекта е целогодишен, без прекъсване!

Целите на проекта са:

  1. Обща цел:

Създаване на приятна, творческа обстановка, за разнообразяване и разчупване на еднообразното забързано ежедневие. Подпомагане процеса на лично удовлетворение, чрез изработване на приложни творения, от хартии, маниста и разнообразни ефектни предмети. Развиване и насърчаване на личната креативност на всеки едн.

2. Специфични цели:

Семейно забавление, приятелска среща, или просто разнообразие за уикенда. В сбирките ще участват хора от различни поколения, така ще се обменят опит и знания. Децата ще провокират със своите оригинални идеи, а възрастните ще споделят своя опит. Ще насърчаваме развитието на творческите си способности и умения. Осигуряване на подходяща образувателна и творческа среда за провеждане на интересни, забавни и оригинални креативни дейности.

3. Основни дейности:

Организиране и провеждане на забавни дейности за децата, техните родители а защо не и за техните баби и дядовци. Инструментите и необходимите материали за извършване на ръчно изработваните предмети ще бъдат осигурени.

4. Целевата група обхваща хора от различни поколения – деца, родители и родителите на техните родители. Освен с детето или децата си, може да идвате с приятелите си или със съседите си.

5. Броят на участниците е до 8 човека, за една сбирка, която ще бъде с времетраене 90 минути. Сбирките ще се провеждат всяка събота и неделя от 14:00 – 15:30 часа, в залата на THE HALL

бул. Александър Малинов 51
Младост 3
Виж на картата

6. Средствата за осъществяване на проекта се набавят, чрез вноска, за всяка една сбирка.

ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА

– Обмяна на знания, идеи, проекти и мечти;

– Работа с всякакви пособия за създаване на предмети за украса, картички, покани, табели, плакати, магнити, бижута и още много други ръчно изработени предмети;

– Всички необходими уреди, инструменти, хартиени консумативи, флумастри, моливи, лепила, маниста, декоративни камъчета и т.н. ще бъдат осигурени и предоставени за ползване от организатора;

– Стимулиране на въображението, активизиране на мисленето, разшираване на познанията, обогатяване на впечатленията, чрез ръчния труд, който ще осъществяват всички креативни личности.

 

СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ – УМНИ ГЛАВИЧКИ

СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ – УМНИ ГЛАВИЧКИ

СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ – УМНИ ГЛАВИЧКИ

Проектът обхваща деца от 5 до 10 годишна възраст, като се включват ученици от Подготвителните предучилищни класове и от 1-ви до 4-ти клас на Сдружение „Фридрих Шилер” и Сдружение „Чарлз Дикенс“ в 145-то ОУ “Симеон Радев” в Столичен квартал „МЛАДОСТ – 1А”.

Продължителността на проекта е 8 месеца.

Планирано начало за изпълнение на проекта е

01 октомври 2014 г.

Планиран край на проекта е 31 май 2015 г.

Целите на проекта са:

  1. Обща цел:

Подпомагане процеса на ефективно, качествено и стойностно образование на деца от 5 до 10 годишна възраст. Разчупване и разнообразяване на стандартно заложените  учебни процеси. Пълно съобразяване с индивидуалните наклонности и интереси на всяко едно дете. Развиване и насърчаване на личната креативност на всяко едно от децата за постигане на справедливост, толерантност и перспективност.

2.  Специфични цели:

Утвърждаване на първоначалните учебни заведения, като инструмент в политиката за модернизиране, оптимизиране и осъвременяване на учебната мрежа. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес  чрез:

–          насърчаване развитието на творческите способности и умения за живота необходими на децата в съвременното общество;

–          създаване на възможности за успешно преминаване в следващ етап или степен на образование;

–          осигуряване на подходяща образувателна и творческа среда за провеждане на интересни, забавни и оригинални креативни дейности;

–          създаване възможност за общуване и опознаване между децата от различни социални, етнически и културни общности;

–           създаване възможност за развитие личността на детето в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности;

–          Повишаване мотивацията на децата, за лично творческо развитие и любопитство към образователните предмети.

3.  Основни дейности:

Организиране и провеждане на кратки забавни ръчни дейности за децата от 5 до 10 годишна възраст, като  инструментите и необходимите материали за извършване на ръчно изработваните предмети са осигурени предварително . Запознаване на родителите с дейностите извършвани от децата.

4. Целевата група обхваща деца от 5 до 10 годишна възраст от Подготвителните предучилищни класове и ученици от 1-ви до 4-ти клас на Сдружение „Фридрих Шилер” и Сдружение „Чарлз Дикенс“ в 145-то ОУ “Симеон Радев” в Столичен квартал „МЛАДОСТ – 1А”. 

5. Броя на децата от избраните начално-образователни заведения е неограничен, могат да се включат всички желаещи и заинтерисовани деца, а също и деца насочени и насърчени и от техните родители.

6. Средствата за осъществяване на проекта се набавят чрез месечна вноска, за всяко едно дете.

ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА

–          Запознаване на всички креативни деца с предметите и материалити, с които сами ще сътворяват своите красиви идеи;

–          Обмяна на знания, идеи, проекти и мечти;

–          Работа с всякакви пособия за създаване на предмети за украса, картички, покани, табели, плакати, магнити, бижута и още много други ръчно изработени предмети;

–          Всички необходими уреди, инструменти, хартиени консумативи, флумастри, моливи, лепила, маниста, декоративни камъчета и т.н. ще бъдат осигурени и предоставени за ползване от организатора;

–          Стимулиране на въображението, активизиране на мисленето, разшираване на познанията, обогатяване на впечатленията, чрез ръчния труд, който ще осъществяват децата;

–          Работа в екип, развиване на чувството за толерантност, търпение и колективно мислене за постигане на дадена обща цел.

КРЕАТИВНО ЛЯТО – РАЗЛИЧНО И НЕЗАБРАВИМО!

КРЕАТИВНО ЛЯТО – РАЗЛИЧНО И НЕЗАБРАВИМО!

WP_007515ЛЕТЕН КРЕАТИВЕН ЛАГЕР С ЕЛЕМЕНТИ НА ЕКСКУРЗИОННО ЛЕТУВАНЕ – ДА ОПОЗНАЕМ ЖИВОТА НА СЕЛО!

Проектът обхваща деца от 6 до 10 годишна възраст.

Продължителността на проекта е 1 месец.

Планирано начало за изпълнение на проекта е 13 юли 2015 г.

Планиран край на проекта е 17 август 2015 г.

Целите на проекта са:

  1. Обща цел:

Запознаване на децата с живота на село или на малкото градче от селски тип, където жителите сами отглеждат реколтата си и сами се грижат за домашните животни. Усещане и приемане на атмосферата в този тип населени места – спокойствие, чистота на отношенията, дружелюбност, готовност за взаимопомощ и подкрепа.

2.  Специфични цели:

Нагледно запознаване с домашните битови грижи, свързани с отглеждане на реколтата, грижата за домашните животни, приготвянето на домашни млечни продукти и зимнина. Запознаване с различните сечива, необходими за обработване и поддържане на личното стопанство. Участие на самите деца в конкретните дейности и процеси, свързани с отглеждането на реколтата и домашните животни.

3.  Основни дейности:

Организиране и провеждане на кратки забавни ръчни дейности за децата от 6 до 10 годишна възраст, като инструментите и необходимите материали за извършване на отделните дейности са осигурени предварително от организатора.

4. Целевата група обхваща деца от 6 до 10 годишна възраст.

5. Броя на децата, които искат да се включат в този тип запознаване и опознаване на традициите и начина на живот в малките населени места е 24 /двадесет и четири/. Разпределят се в 3 отделни смени по 8 /осем/ деца. Могат да се включат всички желаещи и заинтерисовани деца, а също и деца насочени и насърчени от техните родители.

6. Средствата за осъществяване на проекта се набавят чрез сума, внесена, за всяко едно дете.

ДЕЙНОСТИ НА ПРОЕКТА

–          Запознаване на всички креативни деца с конкретни дейности от бита и културата на гражданите от малките населени места;

–          Обмяна на знания, идеи, проекти и мечти;

–          Работа с пособия и сечива, които участват ежедневно в живота на хората – ако детето желае да опита;

–          Стимулиране на въображението, активизиране на мисленето, разшираване на познанията, обогатяване на впечатленията, чрез ръчния труд, който ще осъществяват децата;

–          Работа в екип, развиване на чувството за толерантност, търпение и колективно мислене за постигане на дадена обща цел.

ОПИСАНИЕ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО И ЕЖЕДНЕВНА ПРОГРАМА:

ИДВА ЛЯТО!

СЛЪНЧЕВО, ДЪЛГООЧАКВАНО И ПРЕКРАСНО

НИЕ ОТ СДРУЖЕНИЕ КРЕАТИВНОСТ,

ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПРЕДСТАВИМ И ПОКАНИМ НА НАШИЯ

КРЕАТИВЕН ЛЕТЕН ЛАГЕР!

СТРАХОТНО И НЕЗАБРАВИМО ПРЕЖИВЯВАНЕ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ , КОЕТО ОБИЧА ИГРИТЕ НА ВОЛЯ В  ПРИВЕТЛИВОСТТА НА ЕСТЕСТВЕНАТА ПРИРОДА

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА НАШИЯ ЛЕТЕН ЛАГЕР С ЕЛЕМЕНТИ НА ЕКСКУРЗИОННО ЛЕТУВАНЕ

 

Той ще се проведе в едно малко симпатично българско градче, с невероятно чист въздух, населен с позитивни и дружелюбни хора – ГРАД СМЯДОВО.656_18

Намира се в северо-източното предбалкание на Стара планина. Разполага с много добра инфраструктура, обновен модерен център, невероятно красива църква, исторически музей и много живописна природа наоколо, подходяща за ежедневни разходки и пикници.shumen1

Разположен е близо до град Шумен, известен със своите исторически личности, архитектурни паметници и уникално природно разположение – в подножието на най-високото плато в Северна България. Там се намира и една от най-големите джамии на Балканския полуостров – Томбул джамия, която е една от 100-те национално-исторически обекта на България  и е под закрилата на ЮНЕСКО.

Град Смядово е близо и до град Велики Преслав  – Втората Българска столица на Първото Българско царство. Там могат да се видят останките от стария град и крепостта, разкопките, които всяко лято се провеждат  и така продължават да се откриват нови и нови съкровища, които пък се съхраняват в градския архитектурно-исторически музей.images

Нощувките ще бъдат в една стара градска къща, обновена и реставрирана, със страхотна зелена градина и огромен двор, подходящ както за плаж така и за спортни занимания и игри. Къщата разполага с три самостоятелни спални с по две, четири и шест легла, като има възможност броят на спалните места да се комбинират и в друг вариант в зависимост от конкретния брой на момчета и момичета. Санитарният възел е общ за трите спални, като има отделна баня и тоалетна за момичета и отделни такива за момчета.WP_006201

Храната ще си приготвяме сами, под наблюдението и с помоща на нашата прекрасна домакиня и стопанка на къщата. Продуктите, които ще използваме са чисти, натурални и изцяло лично производство, израсли под естествените слъневи лъчи, в чиста почва.

ИСТИНСКО ЧИСТО И НЕПОВТОРИМО ЛЯТО! ВЕСЕЛО, ЗАБАВНО, ЕКОЛОГИЧНО  ЧИСТО, ИЗПЪЛНЕНО С МНОГО ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОЗНАНИЯ, КАКТО ЗА ПРИРОДАТА ТАКА И ЗА НАЧИНА НА ЖИВОТ НА СЕЛО, МНОГО СПОРТ, МНОГО СМЯХ И МНОГО ИГРИ!

WP_006605WP_006982

 WP_007353WP_007708

ТОВА Е ЛЯТОТО КОЕТО ПРЕДЛАГАМЕ ЗА ВАШИТЕ КРЕАТИВНИ ДЕЦА!